На галоўную

Тэматыка педагагічных саветаў на 2016/2017 н.г.

 


 Жнівень

 

Аналіз работы гімназіі за 2015/2016н.г. і задачы педкалектыву на 2016/2017н.г.

Адказны: С.Ю. Мамсікава

Студзень

Этыка  сеткавых зносін. Бяспека навучэнцаў у Інтэрнэт-прасторы

Адказны: Л.З Чаропка

 Сакавік

Практыка-арыентаваны падыход да навучання- шлях да паспяховай сацыялізацыі навучэнцаў.

Адказны: А.П. Трусевіч

А.А. Дубінчык

Май

Аб допуску да  выпускных экзаменаў вучняў 9-х,  11-х  класаў і пераводзе вучняў 1-8 класаў.

Адказны: А.П Трусевіч

Чэрвень

Аб выпуску вучняў 9, 11-х класаў.

Адказны: А.П. Трусевіч


АРХІЎ ПЕДСАВЕТАЎ

Педагагічны савет 

Студзень 2017 г. 

Этыка  сеткавых зносін. Бяспека навучэнцаў у Інтэрнэт-прасторы

Дэвіз: “Камп’ютар. Выхаванне. Бяспека”

Мэта педсавета: фарміраванне ў навучэнцаў навыкаў інфармацыйнай бяспекі і культуры.

Праблемнае поле: Этыка  сеткавых зносін праз  актыўнае выкарыстанне інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій у выхаваўчым працэсе.

Форма правядзення: круглы стол

Парадак дня:

1.  Аб выкананні рашэнняў педагагічнага савета “Вучэбна-даследчая і інавацыйная дзейнасць удзельнікаў адукацыйнага працэсу – састаўляючая прафесійнай паспяховасці” ад 25.03.2016г.

намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Дубінчык А.А.

2.Праблема бяспекі навучэнцаў  у інтэрнэце.

намеснік дырэктара па выхаваўчай  рабоце  Чаропака Л.З.

3. Інфармацыйныя тэхналогіі ў рабоце класнага кіраўніка: фарміраванне сучаснага інфармацыйна-адукацыйнага асяроддзя. 

Ганчаронак Н.Г., Юркавец М.В.

4. Стварэнне інтэрактыўнага выхаваўчага асяроддзя для фарміравання творчых здольнасцяў навучэнцаў І ступені навучання.

Данчанка Т.Ул.

5. Выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій у пазаўрочнай дзейнасці навучэнцаў, у тым ліку ў шосты школьны дзень.

Бранавіцкая Ж.І.

6. Удасканаленне сеткавага ўзаемадзеяння настаўніка і навучэнцаў праз выкарыстанне сайта педагога.

Амбрушкевіч Т.Л.

7. Псіхалагічная бяспека работы ў  інтэрнэце. Этыка  сеткавых зносін.

педагог-псіхолаг Пінчук В.Ул.

8. Выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій на вучэбных занятках.

Громава Н.А., Гарадзецкі Я.Л.

 

Педагагічны савет на тэму:

Стратэгіі работы суб’ектаў выхаваўчага працэсу па прафілактыцы супрацьпраўных паводзін навучэнцаў, абароне іх правоў і законных інтарэсаў, фарміраванню адказных і бяспечных паводзін”

(Студзень 2015 г.)

Мэта:  павышэнне ўзроўня прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў у пытаннях прававога выхавання навучэнцаў, прафілактыцы супрацьпраўных паводзін, ахове іх правоў і законных інтарэсаў.

Задачы:

1.    Удасканальваць работу педагагічнага калектыву па прававым выхаванні навучэнцаў, прафілактыкі супрацьпраўных паводзін і ўжывання псіхаактыўных рэчываў.

2.     Абмеркаваць актуальныя праблемы арганізацыі прававога выхавання і прафілактыкі супрацьпраўных паводзін.

3.    Прааналізаваць работу класных кіраўнікоў, спецыялістаў СППС, педагогаў дапаўняльнай адукацыі па рэалізацыі сістэмы мерапрыемстваў па  прававым выхаванні і прафілактыкі супрацьпраўных паводзін.

Павестка дня:

1.                     Сістэма работы педагагічнага калектыву па маральна – прававым выхаванні, прафілактыцы супрацьпраўных паводзін навучэнцаў, ахове іх правоў і законных інтарэсаў.

Адказны: намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Л.З.Чаропка

 

2.                     Работа па рэалізацыі патрабаванняў Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 24.11.2006 №18 “Аб дапаўняльных мерах па дзяржаўнай ахове дзяцей у неспрыяльных сем’ях”, роля Савета па прафілактыцы, безнагляднасці і правапарушэнняў непаўналетніх у фарміраванні адказных і бяспечных паводзін непаўналетніх і іх законных прадстаўнікоў, ахове іх правоў і інтарэсаў. 

Адказны: педагог сацыяльны І.М.Падабед

 

3.                     Рэалізацыя патэнцыялу вучэбных прадметаў, пазакласнай работы па прадмеце, факультатыўнага курса “Асновы бяспекі жыццядзейнасці”, накіраваных на фарміраванне адказных і бяспечных паводзін навучэнцаў, ахове іх правоў і законных інтарэсаў.

Адказныя:  кіраўнік МА настаўнікаў рускай мовы і літаратуры, беларускай мовы і літаратуры Л.А.Падвойская

Г.П.Саковіч,

Н.П.Данілава,

М.В.Юркавец.

 Кіраўнік МА настаўнікаў фізічнай культуры і здароўя, працоўнага навучання, чарчэння, выяўленчага мастацтва і музыкі  Ж.І.Бранавіцкая                                                         

Л.П.Папулава,

 І.У.Няверка,

 Ж.І.Бранавіцкая.

 

4.                     Работа класных кіраўнікоў з навучэнцамі і іх бацькамі па прафілактыцы супрацьпраўных паводзін і ўжывання псіхатропных рэчываў.

Адказны: кіраўнік метадычнага аб’яднання класных кіраўнікоў С.А.Несцерава.

Н.М.Ерашава

Ж.В. Моўчан

Ж.І.Маціеўская

А.В.Куракова

Адказны: кіраўнік метадычнага аб’яднання настаўнікаў пачатковых класаў М.А.Харытонава

А.Я.Фадзеева

Т.У.Данчанка

А.У.Барысавец

Г.І. Астапоўская

 5. Выхаванне адказных і бяспечных паводзін, захаванне і ўмацаванне здароўя навучэнцаў у рамках мерапрыемстваў шостага школьнага дня, занятасці навучэнцаў у перыяд аздараўленчай кампаніі.

Адказны: кіраўнік фізічнага выхавання В.А.Андрыевіч

настаўнік А.В.Шылец,

настаўнік А.У.Бруек,

педагог сацыяльны І.М.Падабед

 6.                     Занятасць навучэнцаў у пазаўрочнай дзейнасці, аб’яднаннях па інтарэсах, грамадскіх арганізацыях і аб’яднаннях  як сродак развіцця станоўчай накіраванасці асобы навучэнцаў.

Адказныя: педагогі–арганізатары: М.І. Кукаловіч, Л.М.Чысцякова

 

Выступление 

Реализация потенциала внеклассной работы по предмету, направленной на формирование ответственного и безопасного поведения обучающихся, охране их прав и интересов

(Данилова Н.П., учитель русского языка и литературы, Юрковец М.В., учитель русского языка и литературы)

Необходимым условием формирования ответственного и безопасного поведения обучающихся, охраны их прав и интересов является комплексный подход к обучению безопасному поведению через рациональную организацию внеклассной работы по предмету.

Мы – руководители Пресс-центра «Vita» – организовали такую систему внеурочной деятельности, которая способна предоставить каждому гимназисту возможность для самореализации, самовыражения и самоопределения. Членам Пресс-центра разрешается всё, что не противоречит закону, правилам гимназического распорядка, что не вредит их здоровью, не унижает достоинство других, что защищает их права и интересы.

В своей работе мы используем принцип «стимулирования самовоспитания»: каждый обучающийся должен научиться критически оценивать свои поступки, воспитывать в себе чувство ответственности за свой выбор, за процесс и результат своей деятельности.

Гимназисты активно включаются в работу Пресс-центра:

- издают газету «Гимназический экспресс», альманахи «Последний школьный вальс и вечная любовь»,

- готовят радиопередачи «В десяточку»,

- выпускают видеопродукцию в студии «Сова».

Пресс-центр не стоит на месте. Он в постоянном развитии. В сентябре 2014 года вышел первый номер литературно-публицистического журнала «След». Цель издания сборника – показать, что творческие работы ценны и полезны  не  только для пишущего, но и для читающего, для гимназии. Если учащийся в учебном заведении не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать и копировать. «След» – это возможность проявить себя, свою инициативу, свои способности.

В декабре 2014 года на открытом заседании Пресс-центра редакционные группы 8-11 классов представили новые приложения: «Пистолет» и «Формула успеха».

Современный ученик… Каков он? Успешен ли он? Как ему добиться высоких результатов в учебе? Как стать победителем олимпиады? Кто ему в этом поможет? Какие качества нужно развивать в себе для достижения поставленных целей?.. На эти и другие вопросы постарались ответить гимназисты в приложении «Формула успеха».

«Пистолет». Бьем метко, достигаем цели, думаем на ход вперед! Как оказалось, контрасты на творческом пути гимназистов не помеха. Рубрика «Здоровье» о вреде курения, «Большая стирка» – о том, как бороться с исписанными партами, «Писк недели» – о современной моде на знания. Мы всегда готовы прийти на помощь каждому, не ожидая зова, готовы выступить против зла и несправедливости.

Из представленных материалов видно, что работа в Пресс-центре «Vita» не только способствует занятости гимназистов во внеурочное время, но и помогает зарождению в стенах гимназии устойчивого мини-социума, где и пишущий, и читающий чувствуют гражданскую ответственность перед коллективом гимназии и, следовательно, перед обществом.

 Подводя итог, мы хотим напомнить, что внеклассная работа по предмету не только разносторонне развивает гимназистов, но и приводит их к успеху.

В этом году нам улыбнулась удача. На районном конкурсе видеосюжетов по энергосбережению наш ролик занял 2 место. Предлагаем его посмотреть.

 

 Тэма: Занятасць навучэнцаў у пазаўрочнай дзейнасці, аб’яднаннях па інтарэсах, грамадскіх арганізацыях і аб’яднаннях як сродак развіцця станоўчай накіраванасці асобы навучэнцаў.

(Педагог - арганізатар ДУА “Гімназія г. Асіповічы” Л.М. Чысцякова)

 Станаўленне грамадзяніна, фарміраванне члена грамадства, развіццё станоўчай накіраванасці асобы навучэнца можа адбывацца толькі ў працэсе набыцця вопыту грамадскай дзейнасці,  набыць які магчыма праз удзел у рабоце дзіцячых і маладзёжных грамадскіх арганізацый і аб’яднанняў.

У гімназіі  дзейнічаюць  наступныя  грамадскія аб’яднанні і арганізацыі: грамадскія аб’яднанні “БРПА”, п/а “БРСМ” “Ветразь”, оган самакіравання “Ліга”, БМГАВП (Беларуская  маладзёжная грамадская арганізацыя выратавальнікаў пажарных)

Неабходна адзначыць, што ў якой бы акцыі, конкурсе, спаборніцтвах не ўдзельнічалі гімназісты, яны абавязкова ўдзельнічаюць, як члены пэўнай арганізацыі або аб’яднання.

І зараз некалькі  больш падрабязна аб іх.

Піянерская дружына  імя Ф.А. Крыловіча налічвае 10 піянерскіх атрадаў (251 навучэнцы) і 9 акцябрацкіх груп (173 навучэнцы). Уся работа вядзецца згодна Уставу піянерскай арганізацыі па асноўных праграмах: “Спадчына”, “Сям’Я”, “Зялёны дом”, “Акцябраты”, “Гульня – справа сур’ёзная”, “СпАрта”, “Дзіцячы Ордэн Міасэрнасці”, “Свой голас”. Дружына налічвае 424 члены, што складае 100% з ліку 7-13 гадовых гімназістаў.

Піянеры  дружыны займаюцца даследчай дзейнасцю, удзельнічаюць у конкурсах і праектах, прысвечаных 70-годдзю вызвалення Беларусі: “Ніколі не забудзем: Унукі пра вайну”, “Дзякуй салдатам Перамогі за тое, што не ведаем вайны!”; сталі ўдзельнікамі  рэспубліканскай працоўнай акцыі “Наша піянерская праца табе, Айчына!” , прысвечанай 70-годдзю подзвіга Марата Казея.  У выніку акцыі было сабрана 200 кілаграмаў макулатуры на 109 тысяч 920 рублёў. Грашовыя сродкі былі пералічаны на рэстаўрацыю помніка піянера-героя.

Традыцыйна  члены дружыны сумесна з членамі пярвічнай арганізацыі “Ветразь” удзельнічаюць ў абласной дабрачыннай акцыі “Цуды на Каляды”. Сабраныя  канцэлярскія прылады,  кніжкі-расфарбоўкі, гульні,  перадаюцца ў сацыяльныя ўстановы раёна ў час зімовых канікулаў і Каляд,  у шматдзетныя і малазабяспечаныя сем’і гімназіі, Асіповіцкі  раённы цэнтр карэкцыі і рэабілітацыі.

Галоўнай мэтай пярвічнай арганізацыі “Ветразь”  грамадскага аб’яднання “БРСМ”  з’яўляецца стварэнне ўмоў для ўсебаковага развіцця, раскрыцця лідарскіх якасцей, творчага патанцыяла членаў аб’яднання, падтрымка ініцыятыў, выхаванне грамадзянскасці і патрыятызму. Уся работа аб’яднання вядзецца па наступных накірунках: “Бацькаўшчына” – грамадзянскае станаўленне, патрыятычнае і прававое выхаванне. “Стракаты свет” – фарміраванне духоўна-маральных якасцей, творчага патанцыяла. “Алімп “ - Прапаганда здаровага ладу жыцця. “Тры Д” (друг для друга) - міласэрнасць, валанцёрскі рух: дапамога  ветэранам, адзінока пражываючым людзям, клопат аб малодшых.

За актыўны ўдзел у акцыях, праектах, конкурсах пярвічная арганізацыя мае ўзнагароды Магілёўскага абласнога камітэта ГА “БРСМ” ( Дыпломам І ступені за перамогу ў праекце “Мой двор - мая турбота” у намінацыі самы добраўпарадкаваны аб’ект); Раённага камітэта ;(Дыпломы ІІ-й ступені ў конкурсе на лепшую пярвічную арганізацыю сярод навучальных устаноў. )Ліст падзякі савета ветэранаў медыцынскіх работнікаў “Сарабрысты ландыш” за  ўдзел у праекце  па падтрымцы састарэлых людзей  “Маладыя душой”. Арганізацыя налічвае 103 члены, што скадае 56% ад агульнай колькасці 14-гадовых  гімназістаў. Наша пярвічная арганізацыя другая па колькасці сярод пярвічак школ горада.

На 1 студзеня 2015 года ў гімназіі 183 гімназісты 14-гадовага ўзросту. У 8-х класах – 20 (толькі 2 члены “БРСМ”), 9 класы -63- (11 членаў “БРСМ”), 10-я класы – 48-(41 член “БРСМ”), у 11-х -52-(44 члены “БРСМ”).

У выбары шляхоў фарміравання станоўчай накіраванасці асаблівую ўвагу трэба надаць развіццю дзіцячага самакіравання.. Аналіз сучаснай выхаваўчай практыкі паказвае, што школьнае самакіраванне забяспечвае выпрацоўку такіх асобасных якасцяў і ўменняў, як самастойнасць, адказнасць, памяркоўнасць, таварыскасць, мэтанакіраванасць, уменне кіраваць, аналізаваць. Самакіраванне можа развівацца ва ўсіх відах дзейнасці вучняў, пачатак яму павінен быць пакладзены ў класным калектыве. Кожны вучань павінен стаць удзельнікам самакіравання ў класе, уплываць на калектыўнае меркаванне і грамадскае жыццё, паспрабаваць сябе ў розных ролях: і ў ролі лідэра, арганізатара, і ў ролі выканаўцы. Дзеючым органам гімназічнага самакіравання з’яўляецца “Ліга”, якая аб’ядноўвае гімназістаў 8 – 11 класаў (236 гімназістаў , што складае 35% ад агульнай колькасці гімназстаў). Асноўная дзейнасць “Лігі” накіравана на ўсебаковае развіццё асобы гімназіста, грамадзянскае і патрыятычнае выхаванне моладзі, садзейнічае рэалізацыі творчага патэнцыялу, фарміраванне здаровага ладу жыцця.

Уся  работа  “Лігі” вядзецца па міністэрствах. Савет міністраў; Міністэрства ўнутраных спраў; Міністэрства адукацыі; Міністэрства культуры; Міністэрства спорту, турызму і здаровага ладу жыцця; 2 кабінетах: Кабінет па правах дзіцяці (падпарадкаваны Мін. Унутраных спраў); Кабінет “Міласэрнасць” (падпарадкаваны Мін. Культуры);Прэс-цэнтр.

         З мэтай выхавання ў гімназістаў пачуцця міласэрнасці, павагі і спачування, аховы навакольнага асяроддзя па ініцыятыве Савета Лігі і актыва пярвічнай арганізацыі “Ветразь” быў створаны і актыўна дзейнічае валанцёрскі атрад “Міласэрнасць”. У рамках раённага этапу рэспубліканскай акцыі вучнёўскай моладзі “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся” атрад стаў пераможцам  раённага этапу і ўдзельнікам абласнога; пераможцам раённага этапу  абласнога  конкурса “Местные инициативы волонтёрских групп в отдалённых районах Беларуси”. Камандзір валанцёрскага атрада Вараўко Юліяна стала пераможцай раённага этапу  рэспубліканскага конкурса “Лідар – 2014” з праектам “Міласэрнасць”.

ля фарміравання і развіцця сацыяльнай кампетэнтнасці, станоўчай накіраванасці навучэнцаў ўзнікае неабходнасць стварэння развіццёвага асяроддзя, якое б не ставіла перашкод на шляху да ўвасаблення намераў асобы, а, наадварот, стварала ўмовы для іх рэалізацыі. Для стварэння такога развіццёвага асяроддзя вялікую ролю можа і павінна адыграць пазаўрочная дзейнасць. Што трэба разумець пад пазаўрочнай дзейнасцю? Гэта неабавязковыя, добраахвотныя, спецыяльна арганізаваныя заняткі па-за ўрока, мэта якіх - спрыяць развіццю пазнавальных інтарэсаў, творчых здольнасцяў, паглыбленню і пашырэнню ведаў, задавальненню і забеспячэнню разумнага адпачынку школьнікаў.

Свае  творчыя здольнасці гімназісты маюць магчымасць  рэалізаваць праз удзел у рабоце аб’яднанняў па інтарэсах, спартыўных секцый. У  гімназіі функцыяніруе сетка  аб’яднанняў па інтарэсах рознага накірунку з улікам узроставых катэгорый усіх навучэнцаў. Блок дадатковай адукацыі налічвае 14 аб’ядннняў па інтарэсах, адну спартыўную секцыю.

Асноўныя накірункі работы аб’яднанняў:

Мастацкі: “Палітра”

Культурна- дасугавы: “Гульнёвая майстэрня” , “Маскі”, “Рытміка і танец”

Сацыяльна-эканамічны: “Юны летапісец”

Ваенна-патрыятычны: “Юны выратавальнік”, “Юны інспектар дарожнага руху”, “Меткі стралок”

Тэхнічны: “Майстар”, “Гаспадынька”

Сацыяльна - педагагічны: “Сям’я”, “Псіхалагічная гасцёўня”

Спартыўны: “Валейбол”

У аб’яднаннях займаецца 264 навучэнцы.

На базе гімназіі дзейнічаюць спартыўныя аб’яднанні ўстаноў дадатковай адукацыі  Дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы, Асіповіцкага раённага цэнтра фізічнай падрыхтоўкі “Дэльфін” , якія наведваюць 183 гімназісты.

Акрамя гэтага, 29 гімназістаў наведваюць аб’яднанні Асіповіцкага раённага цэнтра творчасці дзяцей і моладзі: “Разьба па дрэве” (15), “Школьны тэатр” (14). Ёсць у гімназістаў і дасягненні:  так у Міжнародным  творчым конкурсе  “Калядная хваля”   у г. Рызе члены аб’яднання “Школьны тэатр” (кір. Церабільнік І.Р.) Глеб Шабуня стаў лаўрэатам 1 ступені, Арына Бекешка – лаўрэатам 2-ой ступені.

232 навучэнцы наведваюць шэсць аб’яднанняў па інтарэсах  установы дадатковай адукацыі Асіповіцкага раённага цэнтра турызма і краязнаўства.

         Так,  у рабоце аб’яднанняў па інтарэсах, улічваючы і школу мастацтваў, якую наведваюць 252 гімназісты, студыю танцаў пры РЦК, у нас атрымоўваецца 100% занятасць пазаўрочнай дзейнасцю гімназістаў.

        

Такім чынам,  дзейнасць дзіцячых грамадскіх аб’яднанняў і ўдзел у аб’яднаннях па інтарэсах дапамагае гімназістам адчуць сваю адказнасць за калектыў, выхоўвае пачуццё годнасці за сваю навучальную ўстанову, горад, рэспубліку, дазваляе развіць арганізатарскія і лідарскія здольнасці, ініцыятыву ў гімназістаў, станоўчую накіраванасць асобы.

 

У кожным дзіцяці ёсць сонца, толькі дазвольце яму свяціць!


Педагагічны  савет

Прафесійнае самавызначэнне як сродак сацыялізацыі і адаптацыі навучэнцаў  у сучасных сацыяльна - эканамічных умовах.

Мэта: вызначыць месца розных формаў працоўнага і прафарыентацыйнага выхавання ў працэсе садзейнічання прафесійнаму самавызначэнню навучэнцаў.

Павестка  дня

1. Сістэма работы ўстановы адукацыі па падрыхтоўцы навучэнцаў да ўсвядомленага выбару прафесіі. (намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Л.З.Чаропка)

2.  Псіхалагічнае  суправаджэнне навучэнцаў у перыяд прафесійнага самавызначэння . (педагог - псіхолаг В.У.Пінчук )

3. Роля сям'і ў прафесійным самавызначэнні навучэнцаў.  (педагог сацыяльны І.Н.Падабед)

4. Прафесіі, з якімі знаемяць прадметы. (Т.Л.Амбрушкевіч, Л.В.Бязручка, Т.Б.Тумашык, Н.Ф.Славінская)

5. Агляд тэматычнай літаратуры. (Н.А.Байцова)

6. Прэзентацыя праэкта “Падарожжа ў свет прафесій”

Блок 1.

Прыёмы, формы і метады работы па прафесійнай арыентацыі навучэнцаў на 1 ступені навучання. ( Класныя кіраўнікі 2-4 класаў, адказны М.А.Харытонава)

Блок 2.

Роля класнага кіраўніка па працоўным і прафарыентацыйным выхаванні наувчэнцаў  на 2 ступені навучання. ( Класныя кіраўнікі 5-8 класаў, адказны К.Г.Ждановіч)

Блок 3.

Вопыт работы класных кіраўнікоў выпускных класаў па падрыхтоўцы навучэнцаў да ўсвядомленага выбару прафесіі. ( Класныя кіраўнікі 9-11 класаў)

Блок 4.

Аб'яднанні па інтарэсах і факультатыўныя заняткі як важнае звяно ў сістэме работы па працоўнаму і прафарыентацыйнаму выхаванню навучэнцаў. (настаўнікі працоўнага навучання І.У.Няверка, Л.П.Папулава, Ж.І.Бранавіцкая ).

 

 

МАДЭЛЬ ВЫПУСКНІКА ГІМНАЗІІ

 

 

 

Пасяджэнне педагагічнага савета ДУА “Гімназія г.Асіповічы”

 ад 30.08.2013г.

 Парадак дня

1.     Выбары сакратара педсаветаў на 2013/2014 н.г

                                                               Мамсікава С.Ю. – дырэктар гімназіі

2.     Аналіз работы гімназіі за 2012/2013 навучальны год і задачы педкалектыва на 2013/2014 навучальны год

                                                        Мамсікава С.Ю.- дырэктар гімназіі

3.         Выбары метадычнага савета

Кулакова Н.Г. – намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце

4.     Зацвярджэнне педнагрузкі настаўнікаў, гадзін гімназічнага кампанента

                      Трусевіч А.П.- намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце

5.     Размеркаванне класнага кіраўніцтва і замацаванне кабінетаў за класамі

                              Чаропка Л.З. – намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце  

6.     Зацвярджэнне гадавога плана работы на 2013/2014 навучальны год, рэжыму работы, раскладу званкоў, вучэбных заняткаў, плана работы Савета па харчаванні, Савета прафілактыкі, Савета гімназіі

                                                       Мамсікава С.Ю. – дырэктар гімназіі

7.     Стан работы па прафілактыцы дзіцячага траўматызму, выкананне нормаў і правілаў па ахове працы за 2012/2013 н.г. Інструктаж па ахове працы і пажарнай бяспецы.

                                                     Трэпянок В.С. – тэхнік па ахове працы

8.     Аб камплектаванні 10 класаў

                    Трусевіч А.П. – намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

Вырашылі:

1.     Зацвердзіць у якасці прыярытытных наступныя задачы:

ü Забяспечыць  якасць адукацыі праз актывізацыю даследчай , інавацыйнай дзейнасці, удасканаленне работы  з адоранымі, высокаматываванымі  вучнямі, павышэнне якасці псіхолага-педагагічнага суправаджэння адукацыйнага працэса;

ü Працягваць мэтанакіраваную работу па павышэнні ўзроўню прафесійнай кампетэнцыі педагогаў праз  авалоданне эфектыўнымі тэхналогіямі навучання і выхавання  шляхам прафесійнага ўдасканалення і метадычную работу ;

ü Працягваць фарміраванне грамадзянскай самасвядомасці, адказнай сацыяльнай пазіцыі праз выхаванне павагі да дзяржаўных сімвалаў, пачуцця любові  і павагі да сваёй Радзімы, гатоўнасці да адказнага выбару прафесіі ;

ü Фарміраванне  здароўезберагаючага асяроддзя  праз прапаганду здаровага ладу жыцця, спорту, прафілактыку супрацьпраўных паводзін , пошук новых падыходаў да развіцця паспяховага партнёрства з сям’ёй;

 

2.     Зацвердзіць асноўныя накірункі дзейнасці на 2013/2014 н.г.

ü Забяспечыць выкананне загада Міністра адукацыі  ад 08.2013 г. № 65

ü Удасканальваць работу  па вывучэнні, абагульненні, распаўсюджванні, укараненні ў практыку эфектыўнага педагагічнага вопыту праз работу майстар-класаў,  правядзенні конкурсаў прафесійнага майстэрства, публікацыю матэрыялаў з вопыту работы педагогаў ў СМІ, самаадукацыю;

ü Працягваць работу па выкарыстанні ў адукацыйным працэсе электронных сродкаў навучання, павышэнні камп’ютарнай граматнасці педагогаў, іх сертыфікацыі як карыстальнікаў інфармацыйных тэхналогій;

ü Забяспечыць арганізацыйна-ўпраўленчыя ўмовы для эфектыўнага ажыццяўлення інавацыйнага праекта “ Укараненне мадэлі інтэграцыі фізікі і матэматыкі ў 7-9 класах праз арганізацыю міжпрадметных факультатываў;

ü Удасканальваць сістэму ўнутрыгімназічнага кантролю і кіравання;

ü Працягваць работу па грамадзянска - патрыятычным выхаванні ў рамках рэспубліканскай акцыі “ Я – грамадзянін Беларусі ”, па фарміраванні актыўнай жыццёвай пазіцыі праз удзел у дзейнасці дзіцячых і юнацкіх грамадскіх арганізацый і аб’яднанняў;

ü Забяспечыць выкананне палажэнняў Закона РБ “ Аб асновах сістэмы прафілактыкі безнагляднасці і правапарушэнняў непаўналетніх” ад 31 мая 2003 г. і  Дыкрэта №18 ад 24.11.2006 г “ Аб дапаўняльных мерах па дзяржаўнай абароне дзяцей ў неспрыяльных сем’ях”

ü Удасканальваць работу па фарміраванні выхаваўчай прасторы шостага школьнага дня;

ü Актывізаваць прафарыентацыйную работу з улікам запытаў сучаснага рынка працы, запатрабаванняў прафесій, патрэб выпускніка, удасканальванне працоўнага навучання;

ü Працягваць развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы праз пашырэнне платных адукацыйных паслуг, работу з шэфскімі арганізацыямі, актывізацыю дзейнасці апякунскага савета.

ü Забяспечыць выкананне асноўных прагнозных паказчыкаў , сацыяльных стандартаў, мерапрыемстваў у рамках Года беражлівасці.

У выніку галасавання большасцю галасоў у склад Метадычнага савета ўвайшлі:

1. Кулакова Н.Г. – старшыня, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце

2. Трусевіч А.П. – намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце;

3.Дубінчык А.А. – намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце

4. Харытонава Т.М. – намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце

5. Чаропка Л.З. – намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

6. Харытонава М.А. – кіраўнік метадычнага аб’яднання настаўнікаў пачатковых класаў

7. Ганчаронак Н.Г. – настаўнік беларускай мовы і літаратуры

8. Дораш С.А. – старшыня прафкама, настаўнік матэматыкі

9. Логвіна Р.Я. – настаўнік англійскай мовы

10. Громава Н.А. – настаўнік інфарматыкі

11. Амбрушкевіч Т.Л. – настаўнік рускай мовы і літаратуры

Выступіла намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце чаропка Л.З., якая пазнаёміла прысутных з саставам Савета прафілактыкі і прапанавала прагаласаваць за наступны састаў:

1.     Мамсікава С.Ю. старшыня

2.     Чаропка Л.З. – намеснік старшыні

3.     Падабед І.М. – сакратар, педагог сацыяльны

4.     Пінчук В.У. – педагог-псіхолаг

5.     Дораш С.А. – старшыня прафкама

6.     Юркавец М.В. – прадстаўнік бацькоўскага камітэта

7.     Чысцякова Л.М. – педагог-арганізатар

8.     Кукаловіч М.І. – педагог-арганізатар

9.     Тумашык А.Б. – прадстаўнік бацькоўскага камітэта

10.     Андрушкевіч Віталь – прадстаўнік гімназічнага органа самакіравання “Гімназічная ліга”

       

03.01.2013 г. у 11.30 адбыўся

педсавет па тэме

«Традыцыйныя і інавацыйныя аспекты ў фарміраванні грамадзянскага светапогляду, патрыятызму, сацыяльнай

 і творчай актыўнасці гімназістаў”

Павестка дня:

1.     Фарміраванне нацыянальнай годнасці, грамадзянскай свядомасці, патрыятызму ў гімназістаў сродкамі прадметаў гуманітарнага напрамку.

Кіраўнікі: Падвойская Л.А., Амбрушкевіч Т.Л.

Група: Саковіч Г.П., Ганчаронак Н.Г., Загароўская А.У., Амбрушкевіч Т.Л.

 

 2.  Формы і метады папулярызацыі гісторыка – культурнай, духоўнай спадчыны беларускага народа і дасягненняў Рэспублікі Беларусь у працэссе правядзення ўрокаў і факультатыўных заняткаў.

Кіраўнікі: Данчанка Т.У.,Прыгародская Н.І.

Група: Сашчэка В.М., Ісай В.К., Петухова А.А., Астапоўская А.І., Баравікова В.А., Харытонава Т.М.

 

3.    Краязнаўства як сродак выхавання пачуцця любові да сваёй Радзімы, беражлівых адносін да прыроду роднага краю ў рамках рэспубліканскай акцыі “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся”

Кіраўнік: Лук'яненка Н.У.

Група: Гоцін М.Я., Барысёнак Н.В., Бруёк А.У., Кулакова Н.Г.

 

 4.      Роля працоўнага выхавання, грамадска – карыснай працы і прафарыентацыйнай работы ў сацыяльным станаўленні асобы гімназістаў.

Кіраўнікі: Няверка І.У., Папулова Л.П.

Група: Тумашык А.Б., Дораш С.А., Маціеўская Ж.А., Куракова А.В., Трусевіч А.П.

 5.       Грамадскія арганізацыі і аб'яднанні як сродак фарміравання сацыяльнай і творчай актыўнасці гімназістаў, грамадскага светапогляду.

Кіраўнік: Чысцякова Л.М.

Група: Самсончык У., Андрушкевіч В., Надзеевец А.У.

 

 6.      Уключэнне гімназістаў у розныя віды дзейнасці, фарміраванне іх маральнага вопыту і актыўнай пазіцыі ў жыцці ў шосты дзень школьнага тыдня.

Кіраўнік: Кукаловіч М.І.

Група: Андрыевіч В.А., Шылец А.В., Байцова Н.А., Бранавіцкая Ж.І., Ерашэва Н.М., Клачко Ю.В.

 

 7.     Фарміраванне і развіццё актыўнай, сацыянальна – значымай грамадзянскай пазіцыі, выхаванне патрыятызму у рамках рэспубліканскай патрыятычнай акцыі “Я – грамадзянін Беларусі” з вопыту работы Данілавай Н.П., Юркавец М.В., Чысцяковай Л.М., Падабед І.М.