Назад

ТЭКСТЫ ДЫКТАНТАЎ,

ПЕРАКАЗАЎ

 

 

ЗБОРНІК ДЫКТАНТАЎ 8-9 КЛАСЫ

 

 СЛОЎНІКАВЫЯ ДЫКТАНТЫ

ПІШЫ   ПРАВІЛЬНА!!!

БЕЛАРУСКАЯ  МОВА   5 -  6  КЛАС

А

АБДЫМАЦЬ, АБЕДЗВЕ, АБ’ЕЗДЧЫК, АБЕРУЧ, АБ’ЁМ, АБ’ІНЕЦЬ, АДКЛАСЦІ, АБКЛЕЙВАЦЬ, АБКОШВАЦЬ, АБЛАСНЫ, АБЛІЧЧА, АБХОДЧЫК, АБЫМШЭЦЬ, АНГЛІЙСКІ, АНЕКДОТ, АПЕТЫТ, АБЫРЖАВЕЦЬ, АБЫСЦІ, АБ’ЯЗДЖАЦЬ, АБ’ЯЗНЫ, АРХІТЭКТАР, АВАНТУРА, АГЕНЦТВА, АДАЖЫО, АДВАКАЦКІ, АДВЕКУ, АДЗЕРАВЯНЕЦЬ, АДЗІН-АДНЫМ, АДЗІНАЦЦАЦЬ, АЎК-ЦЫЁН,  АДЦЯЦЬ, АДЫМЖЭЦЬ, АЗБЕСТ, АКІЯН, АРХІРЭЙ, АСФАЛЬТ, АРЫШТ, АБЫ-ХТО, АБЫ-АДКУЛЬ.

Б

БААБАБ, БАДМІНТОН, БАЛАСТНЫ, БАЛЬ, БАНДЫТЫЗМ, БАРДЗЮР, БАСКЕТБОЛ, БЕГЕМОТ, БАНКРУЦТВА, БАР’ЕР, БАРЗ-ДЖЭЙ, БАТАЛЬЁН, БЕЗ  АГЛЯДКІ, БЕЗАДКАЗНЫ, БЕЗ КАНЦА, БЕЗ РАЗБОРУ,  БЕЗЫМЕННЫ,  БЕЗЗЯМЕЛЛЕ,  БЕЗУЛАД-ДЗЕ, БЕСКАРЫСНЫ, БЕЗ’ЯЗЫКІ, БЕСПЕРАСТАНКУ, БІЗНЕСМЕН, БІЛЬЯРД, БЛАНДЗІН, БЛІСКАВІЦА, БЛЯКНУЦЬ, БОН-НА, БРАЎНІНГ, БРУСЧАТКА, БРЫВО, БРЫЗЕНТ, БУЛЁН, БУТЭЛЬКА, БЫЛЬНЁГ, БЮЛЕТЭНЬ, БЕРЭТ, БЕНЕФІС, БЕНЗІН, БЕ-ТОН, БІЗНЕС, БРАЦКІ.

В

ВАДАСЦЁК, ВАЛЯР’ЯН, ВАННА, ВАР’ЯЦТВА, ВАСЕМНАЦЦАЦЬ, ВАСТРЫНЯ, ВАСЬМІНОГ, ВЕНГЕРАЦ, ВІДЭЛЕЦ, ВІЦЯБЛЯ-НІН, ВОДАР, ВОДСТУП, ВОКІС, ВУЗДЭЧКА, ВЫГАРАЛЫ, ВЫДЫХ, ВЫІГРЫВАЦЬ, ВЫЙГРАВАЦЬ, ВЫСАКОСНЫ,  , ВЫЯЗ-НЫ, ВЯРБЛЮДЖЫ, ВАЗЕЛІН, ВАКУУМ, ВЕЛАСІПЕД, ВЕЛІКАДУШНЫ, ВЕЛЬВЕТ, ВІНЕГРЭТ, ВІРАЖ, ВОДДАЛЬ, ВЫСЕЧЫ,  ВЫШЫНЯ, ВЫСОКААДУКАВАНЫ.

Г

ГАЛАНДСКІ, ГАЛАНТАРЭЯ, ГАЛЕРЭЯ, ГАЛЬШТУК, ГАРАДСКІ, ГАРДЭРОБ, ГАРШЧОК, ГВАРДЗЕЕЦ, ГЕНІЯЛЬНЫ, ГІЛЬЯЦІНА ГЛАДКАШЭРСНЫ, ГЛЫТОК, ГРАБЕНЬЧЫК, ГРАНДЫЁЗНЫ, ГРОМААДВОД, ГРОСМАЙСТАР, ГРУВАСТКІ, ГУЛЛІВЫ, ГУ-МАННЫ, ГЭТАКСАМА, ГЭТУЛЬКІ, ГРЭЙПФРУКТ, ГУЛЯШ, ГУМАР, ГУШЧАР.

Д

ДАБРАНАЧ, ДАВЕР’Е, ДАВЕРХУ, ДАДОМУ, ДАЖДЖЛІВЫ, ДАЗІМЕТР, ДАКЛАДЧЫК, ДАЛОНЬ, ДАРЭШТЫ, ДАСВЕДЧА-НЫ, ДАСПАДОБЫ, ДАЧЧЫН, ДВАНАЦЦАЦЬ, ДЗВЕСЦЕ, ДЗЕ-НІДЗЕ, ДЗЕШАВА, ДОННА, ДРОБЯЗЬ, ДРЫЗІНА, ДРЫМУЧЫ,   ДАЛЯГЛЯД, ДА  ПАБАЧЭННЯ, ДВУКОССЕ, ДВУКРОП’Е, ДЗЕВЯТЫ, ДЖЭНТЛЬМЕН, ДЗЬМУЦЬ, ДЫЗЕЛЬ, ДЫСПЕТЧАР.

Е

ЕГІПЕЦКІ, ЕЗДЖАНЫ, ЕЛКА.

Ё

ЁГА, ЁД, ЁДНЫ, ЁМІСТЫ.

Ж

ЖАЛАСЛІВЫ, ЖАЛЬ, ЖАМЧУЖЫНА, ЖОЛУД, ЖЫВАПІС, ЖЫТНЫ, ЖЫЦЦЯПІС, ЖЭЛАЦІН, ЖЭМЧУГ, ЖЭТОН.

З

ЗАВІДНА, ЗАВОСТРЫВАЦЬ, ЗАВОХКАЦЬ, ЗАЙГРАЦЬ, ЗАМЕЦЬ, ЗАПЛЕСНЕЦЬ, ЗАПРЭГЧЫ, ЗАРАСНІК, ЗАЦЬМЕННЕ, ЗВАР’ЯЦЕЦЬ, ЗДЗЕКАВАЦЦА, ЗЕНІТЧЫК, ЗЖАЦЬ, ЗЗЯЦЬ, ЗЛАСЛІВЕЦЬ, ЗЛІЎКІ, ЗМЯКЧАЦЬ, ЗНАДВОРКУ, ЗНЯНАЦКУ, З’ЯВА, ЗА-МУЖ, ЗАІНЕЛЫ.

І

ІМГЛА, ІМГНЕННЕ, ІМЖЭЦЬ, ІНДЗЕЕЦ, ІНДЫК, ІН’ЕКЦЫЯ, ІНЖЫНЕР, ІНСТЫНКТ, ІНТАРЭС, ІНТЭЛЕКТ, ІНТЭЛІГЕНТНАСЦЬІНТАРЭС, ІНТЭРВ’Ю, ІНТЭР’ЕР, ІНДЭКС, ІНФАРКТ, ІНТЭРВАЛ.

К

КАЗАХСКІ, КАЛІДОР, КАЛІСЬЦІ, КАЛЯНДАР, КАМЕНЯРЭЗ, КАМІТЭЦКІ, КАМПАКТНЫ, КАНВЕЕР, КАПУСНЫ, КАРАНЯ-ПЛОД, КАР’ЕР, КАРОМЫСЕЛ, КАРЫСНЫ, КВАТАРАНТ, КІНАЗДЫМКА, КНЯСТВА, КОНТРІГРА, КРУХМАЛ, КРЫВАНОСНЫ, КАЛГАС, КАЛЬЕ, КАМБІНЕЗОН, КАМЕНТАРЫЙ, КАМП’ЮТЭР, КАНДЫДАТУРА, КАНЕЧНЕ, КАНФЕЦІ, КАНФЛІКТ, КАРАТЭ, КАРЫЕС, КАТЭДЖ, КІНАСЕАНС, КІНЖАЛ, КІСЕЛЬ, КРЫЗІС, КРУІЗ, КРАДЗЕЖ, КРЫЖ-НАКРЫЖ.

Л

ЛАГЧЫНА, ЛАДДЗЯ, ЛАТАРЭЯ, ЛАТЫШСКІ, ЛАЎРЭАТ, ЛЕБЕДЗЬ, ЛЕГЕНДА, ЛЕДЗЬВЕ, ЛІДЭР, ЛІПЕНЬСКІ, ЛОДАР, ЛЮДСКІ, ЛЯМАНТАВАЦЬ, ЛЯСГАС, ЛЯСКАТАЦЬ, ЛАЗЕР, ЛАБІРЫНТ, ЛАНДШАФТ, ЛЕЙТЭНАНТ, ЛЕНАСЦЬ, ЛІТР, ЛІНОЛЕУМ.

М

МАДОННА, МАЗАІКА, МАЙСТАР, МАННА, МАНПАНСЬЕ, МАРАХОДСТВА, МАРМУР, МАТАГОНКІ, МАТЧЫН, МАЦЯРЫК, МАЧАХА, МАЛАЦЬБА, МАШТАБ, МАЯНЭЗ, МЕДАЛЬЁН, МЕДЗВЕДЗЯНЯ, МЕЗЕНЕЦ, МЕНШЫ, МІЖ’ЯРУСНЫ, МІКРА-РАЁН, МІЛАСЭРНЫ, МІСТЭР, МНОСТВА, МЭБЛЯ, МЯККІ, МЕТАЛ, МЕСЯЦ, МЕТРО, МІЛЬЁН, МІНІМУМ, МІРАЖ, МЫСЛЕН-НЕ,  МЫШ’ЯК, МЯККІ, МЯКЧЭЙ, МНОСТВА.

Н

НАДВОР’Е, НАДТА, НАПАГАТОВЕ, НА  ПАМЯЦЬ, НАДЗІМАЦЬ, НЕПАГАДЗЬ, НЕПРЫЕМНА, НОСЬБІТ, НЯБОЖЧЫК, НЯНА-ВІСЦЬ, НЯЎТУЛЬНА, НЯШЧАСЦЕ, НАЎСЦЯЖ, НЯЎРЫМСЛІВЫ, НУ-НУ.

О

О-ГО-ГО, ОПЕРА, ОРДЭР, ОРДЭН, ОФІС.

П

ПАДЫСЦІ, ПАКУТАВАЦЬ, ПАЛІКЛІНІКА, ПАННА, ПАСВЕДЧАННЕ, ПАЎАКНА, ПАЎШАР’Е, ПАЎ-ЕЎРОПЫ, П’ЕДЭСТАЛ, ПІН-ЖАК, ПЕРАЙНАЧЫЦЬ, ПЕРАПІСЧЫК, ПЕР’Е, ПЕРСІДСКІ, ПІВОНЯ, ПІРАЦКІ, ПЛЫВЕЦ, ПОМСЛІВЫ, ПРАМЕНЬЧЫК, ПРАЯЗ-НЫ, ПРОЦІЛЕГЛЫ, ПІЯНІНА, ПРУГКІ, ПРЭМ’ЕРА, ПТАСТВА, ПЭНДЗАЛЬ, ПЯСЧАНЫ, ПЯТНАЦЦАЦЬ, ПЯЦЬСОТ, ПА-ВАША-МУ, ПА-ФРАНЦУЗСКУ, ПОЕЗД, ПОДПІС, ПЛАСТЫР, ПОЯС, ПОЧЫРК, ПЮРЭ, ПЯШЧОТНЫ, ПЯТНАЦЦАЦЬ, ПЕРЫЯД.

Р

РАДЫЁ, РАДЫУС, РАЁН, РАЗВОДДЗЕ, РАЗНОСЧЫК, РАЗЫСЦІСЯ, РАЗЬБЯР, РАЗ’ЮШАНЫ, РАМЕНЬЧЫК, РАСАДА, РА-СОЛЬНІК, РАСПЕШЧАНЫ, РАССАДНІК, РАСЧАПІЦЬ(ВАГОНЫ), РАСЧЫНІЦЬ(АКНО), РАСШЧАПІЦЬ(ТРЭСКУ), РАШЧЫ-НІЦЬ (ЦЕСТА), РОССЫП, РОЎНЯДЗЬ, РЭПЕТЫЦЫЯ, РЭЖЫМ, РЭЙС, РЭМСЕНЬ, РЭЦЭПТ.

С

САДЖАНЕЦ, САКРЭТ, САЛЬФЕДЖЫО, САМАЗВАЛ, СВЕДКА, СВІТЭР, СЕЗОН, СЕМНАЦЦАЦЬ, СЕМСОТ, СКАРАСНЫ, СКО-РАГАВОРКА, СНЕЖАНЬСКІ, СОУС, СПАДЫЛБА, СПРЫПТЭР, СТУДЭНЦКІ, СУДДЗЯ, СУЗОР’Е, СУРВЭТКА, СЧЫСЦІЦЬ, СЭР-ЦА, СЯМІДЗЕСЯТЫ, СЯРЖАНТ, САМ-НАСАМ, САНТЫМЕТР, СЕЗОН, СЁЛЕТА.