Назад

ЭЛЕКТРОННЫЯ СРОДКІ

НАВУЧАННЯ

 

         

 

Спасылкі на тэксты твораў, уключаных у праграму па беларускай літаратуры для 10 класа (павышаны ўзровень)

Максім Гарэцкі. Апавяданне «Роднае карэнне»:

Максім Гарэцкі. Апавяданне «Літоўскі хутарок»:

Максім Гарэцкі. Аповесць «Дзве душы»:

Змітрок Бядуля. Апавяданне «Бондар»:

Уладзімір Дубоўка. Вершы:

Райнер Марыя Рыльке. Вершы:

Уладзімір Жылка. Вершы:

Язэп Пушча. Вершы:

Кандрат Крапіва. Вершы:

http://knihi.com/Kandrat_Krapiva/Dyplamavany_baran.html

http://knihi.com/Kandrat_Krapiva/Machalnik_Ivanou.html

Кандрат Крапіва. Камедыя «Хто смяецца апошнім»:

Андрэй Мрый. Раман «Запіскі Самсона Самасуя»:

Міхась Зарэцкі. Апавяданне «Ворагі»:

Міхась Зарэцкі. Апавяданне «Кветка пажоўклая»:

Стэфан Цвэйг. Навела «Нябачная калекцыя»:

Пятрусь Броўка. Вершы:

Кузьма Чорны. Апавяданне «Макаркавых Волька»:

Кузьма Чорны. Раман «Пошукі будучыні»:

Андрэ Маруа. Навела «Пакаранне золатам»:

Аркадзь Куляшоў. Паэма «Сцяг брыгады»:

Аркадзь Куляшоў. Вершы:

Максім Танк. Вершы:

Максім Танк. Паэма «Люцыян Таполя»:

Янка Брыль. Апавяданне «Галя»:

Янка Брыль. Апавяданне «Memento mori»:

Пімен Панчанка. Вершы:

Iван Мележ. Раман «Людзі на балоце»:

Iван Мележ. Раман «Подых навальніцы»:

Уладзімір Караткевіч. Аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха»:

Уладзімір Караткевіч. Раман «Каласы пад сярпом тваім»:

http://knihi.com/Uladzimir_Karatkievic/Zbor_tvorau_u_vasmi_tamach,_t4.html#13

http://knihi.com/Uladzimir_Karatkievic/Zbor_tvorau_u_vasmi_tamach,_t5.html#1

Андрэй Макаёнак. П’еса «Зацюканы апостал»